ภาพข่าว: PCSGH ร่วมมือกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และม.สงขลาฯ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับคุณภาพนักวิจัยไทย

จันทร์ ๓๑ สิงหาคม ๒๐๑๕ ๑๑:๕๖
เมื่อเร็วๆ นี้ นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ (ที่ 3 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดงานจับคู่ความร่วมมือนักวิจัยภาครัฐ-เอกชน “Southern Talent Mobility Fair 2015” ณ ห้องหาดใหญ่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีนายประสงค์ อดุลยรัตนนุกุล (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PCSGH หนึ่งในองค์กรภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการร่วมงาน พร้อมด้วย รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล (ที่ 1 จากซ้าย) รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตหาดใหญ่ และ รศ.ดร. เจษฎา วรรณสินธุ์ (ที่ 2 จากซ้าย) นักวิจัยประจำโครงการ Talent Mobility ผู้ประดิษฐ์ “GISS System”
ภาพข่าว: PCSGH ร่วมมือกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และม.สงขลาฯ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับคุณภาพนักวิจัยไทย

ทั้งนี้ บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จำกัด ผู้ผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป หนึ่งในบริษัทย่อยของ PCSGHได้ร่วมมือกับ รศ.ดร. เจษฎา วรรณสินธุ์ นำ “GISS System” มาปรับใช้ในกระบวนการฉีดขึ้นรูปชิ้นส่วนอลูมิเนียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรากฏผลเป็นรูปธรรม ถือเป็นการนำงานวิจัย "จากหิ้งสู่ห้าง" ได้อย่างแท้จริง นับเป็นตัวอย่างความสำเร็จในการจับคู่ความร่วมมือนักวิจัยภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยภาครัฐ นำเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ไปช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรมของไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด