ภาพข่าว: สมาคมไทยรับสร้างบ้าน คว้า 2 รางวัลจากโครงการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น

จันทร์ ๒๔ สิงหาคม ๒๐๑๕ ๑๓:๕๒
นายสิทธิพร สุวรรณสุต นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน ได้รับรางวัลผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2558 พร้อมด้วยรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น มิติที่ 2 ด้านความสามารถในการบริหารจัดการ ในนามของสมาคมไทยรับสร้างบ้าน ในงานพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2558 ภายใต้ชื่องาน Together is Power : Empowering Network 2015 จัดโดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรางวัลที่ได้รับสะท้อนถึงการบริหารจัดการของสมาคมไทยรับสร้างบ้านที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการประกอบธุรกิจรับสร้างบ้าน ภายใต้การบริหารงานอย่างมีวิสัยทัศน์และจรรยาบรรณที่ดีที่ของนายกสมาคมไทยรับสร้างบ้านที่มีหัวใจสีเขียว มุ่งผลักดันการประกอบธุรกิจบนพื้นฐานการรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการพัฒนาธุรกิจให้แข็งแกร่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด