นานมีบุ๊คส์ชวนร่วมโครงการเพาะต้นกล้านักวิทย์น้อย มอบนิตยสาร Go Genius เพื่อโรงเรียนที่ขาดแคลน 250 โรงเรียน

พฤหัส ๒๐ สิงหาคม ๒๐๑๕ ๑๗:๓๐
นานมีบุ๊คส์จัด โครงการเพาะต้นกล้านักวิทย์น้อย ส่งเสริมเยาวชนเติบโตเป็นนักวิทยาศาสตร์ เชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีร่วมส่งมอบนิตยสาร Go Genius นิตยสารวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน 250 โรงเรียนทั่วประเทศ เพียงสมทบทุนคนละ 190 บาท โรงเรียนจะได้นิตยสาร Go Genius ทุกเดือนตลอด 1 ปี รวม 12 ฉบับ
นานมีบุ๊คส์ชวนร่วมโครงการเพาะต้นกล้านักวิทย์น้อย มอบนิตยสาร Go Genius เพื่อโรงเรียนที่ขาดแคลน 250 โรงเรียน

คิม จงสถิตย์วัฒนา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด กล่าวว่า “นิตยสาร Go Genius เป็นนิตยสารวิทยาศาสตร์รายเดือนสำหรับเด็กฉบับเดียวที่ยืนหยัดผลิตความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มานานกว่า 10 ปี จึงเป็นเสมือนคลังความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสำหรับเด็กที่ทันสมัย เสริมสร้างความรู้ให้เด็กๆ รักวิทยาศาสตร์ได้อย่างไม่รู้ตัว ที่สำคัญวิทยาศาสตร์ยังจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินชีวิตของคน โดยปัจจุบันมีน้องๆ เป็นสมาชิกนิตยสาร Go Genius แล้วกว่า 3 หมื่นคน และมีโรงเรียนสมัครสมาชิกนิตยสารหลายร้อยโรงเรียน แต่ก็ยังมีเด็กๆ ที่ด้อยโอกาสอีกจำนวนมากที่ไม่มีโอกาสได้อ่านนิตยสารดีๆ เช่นนี้ เราจึงริเริ่มโครงการเพาะต้นกล้านักวิทย์น้อย นี้ขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางในการเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดี ที่ต้องการมอบโอกาสในการสร้างคน และสร้างชาติ ส่งต่อความปราถนาดีให้กับกับเด็กๆ ในโรงเรียนด้อยโอกาส ได้มีโอกาสได้รับความรู้ผ่านนิตยสารวิทยาศาสตร์ดีๆ ตลอดทั้งปี โดยหวังว่าจากสื่อเล็กๆ จะทำให้เกิดเป็นต้นกล้านักวิทยาศาสตร์และมีส่วนในการสร้างชาติของเรา ให้ก้าวหน้าได้อนาคตด้วยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์”

โครงการเพาะต้นกล้านักวิทย์น้อย เพียงสมทบทุนคนละ 190 บาท ทุกท่านที่ร่วมบริจาคจะได้รับรายงานยอดสมทบทุนและรายชื่อโรงเรียน ที่ได้รับบริจาคผ่านอีเมลของท่านในทุกๆ เดือน จนครบ 250 โรงเรียนทั่วประเทศ สามารถดูรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และร่วมบริจาคผ่านเว็บไซต์ www.nanmeebooks.com/GoGeniusDonate หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่คุณกุลสตรี เหมวัสดุกิจ โทร. 0-2662-3000 ต่อ 4309 อีเมล: [email protected], Line: NANMEEBOOKSFAN

นานมีบุ๊คส์ชวนร่วมโครงการเพาะต้นกล้านักวิทย์น้อย มอบนิตยสาร Go Genius เพื่อโรงเรียนที่ขาดแคลน 250 โรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด