ภาพข่าว: อนันดาฯ เป็นบริษัทอสังหาฯ รายแรก ที่ออกตราสารเสมือนทุน มูลค่า 1,000 ล้านบาท

อังคาร ๑๘ สิงหาคม ๒๐๑๕ ๑๑:๐๔
นายชานนท์ เรืองกฤตยา (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) นายผยง ศรีวณิช (ที่ 3 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน และ นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมลงนามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 มูลค่าเสนอขายจำนวน 1,000 ล้านบาท โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เสนอขายให้กับกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านธนาคารกรุงไทย ระหว่างวันที่ 14 และ 17-18 สิงหาคม 2558 สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 0-2208 - 7342 ถึง 49, 0-2208 - 3071 ถึง 75

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด