ภาพข่าว: เอสซีจี และ มูลนิธิเอสซีจี มอบเงิน 1.3 ล้านบาท สนับสนุนมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ

ศุกร์ ๑๔ สิงหาคม ๒๐๑๕ ๑๒:๓๒
นางวีนัส อัศวสิทธิถาวร (ที่3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานสื่อสารองค์กร เอสซีจี ดร.วิไลพร เจตนจันทร์ (ที่2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยี เอสซีจี และนางสาวสุวิมล จิวาลักษณ์ (ที่4 จากขวา) กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี ร่วมมอบเงินสนับสนุน 1.3 ล้านบาท ให้แก่มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ สุขสำราญ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ และศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ หารหนองบัว (ที่3 จากขวา) นายกสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ และชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์

เอสซีจีให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากว่า 30 ปี ทั้งสนับสนุนการสร้างสรรค์งานวิจัย การค้นคว้า และการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมและเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นคุณประโยชน์เพื่อประเทศชาติต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด