“UD Farm” แต่งตั้ง “APMLAO” เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว

อังคาร ๐๔ สิงหาคม ๒๐๑๕ ๑๒:๔๙
บริษัท ร่วมพัฒนากสิกรรม ขาออก-ขาเข้า จำกัด ผู้เดียว หรือ UD Farm แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด หรือ APMLAO เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อจัดโครงสร้างธุรกิจ และเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว ในปลายปี 2559 เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตสูงและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ

นายนิดสะหวัน หลวงโคตรปะวงศ์เวียงคำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท ร่วมพัฒนากสิกรรม ขาออก-ขาเข้า จำกัด ผู้เดียว หรือ UD Farm ผู้ดำเนินธุรกิจฟาร์มเลียงหมู ฟาร์มวัว และ โรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ โดยเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายลูกหมู เปิดเผยว่า บริษัทได้ทำการแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด หรือ APMLAO เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อเตรียมความพร้อม และ วางแผนธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่าง การจัดโครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างทางการเงิน และ ปรับปรุงมาตรฐานบัญชี เพื่อรองรับการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว

“บริษัทเล็งเห็นโอกาสว่าภายหลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว จะทำให้บริษัท มีความเข้มแข็ง และ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้บริษัทยังจะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปช่วยสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจที่ยังมีอัตราการเติบโตสูงในสปป. ลาว อีกด้วย” นายนิดสะหวัน กล่าว ะ

นางจันนวน ศรีประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท ร่วมพัฒนากสิกรรม ขาออก-ขาเข้า จำกัด ผู้เดียว หรือ UD Farm เปิดเผยว่า เพื่อให้ธุรกิจมีความมั่นคง และ เติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงดำเนินตามนโยบายของภาครัฐที่ได้วางไว้ว่าภายในปี 2563 ธุรกิจด้านอาหารของสปป ลาว ต้องมีมาตรฐานสากลและทันสมัย ดังนั้นเพื่อให้ธุรกิจสนองนโยบายดังกล่าว บริษัทได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากร การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจ การบริหารที่รวดเร็วและสะดวก รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับ

“การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวยังทำให้เครื่องหมายการค้าของ UD Farm ได้รับความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น ส่วนแผนธุรกิจอนาคตบริษัทมีแผนลงทุนขยาย แม่พันธ์หมูและสร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์ นอกจากนี้ยังมีแผนสร้างโรงไฟฟ้า เพื่อลดต้นทุนทางด้านการผลิต” นางจันนวน กล่าว

อนึ่ง UD Farm ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2552 โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ ตำบลใหม่ หลัก 46 อำเภอโพนโฮง จังหวัด เวียงจันทน์ โดยมีเนื้อที่มากกว่า 1,000 เฮกตาร์ และอยู่ห่างไกลจากชุมชน มีสภาพแวดล้อมอำนวยต่อการดำเนินธุรกิจ และเมื่อปี 2552 ได้มีการวิจัยทางด้านการตลาดพบว่า ใน สปป. ลาว มีประชากร 6 ล้านคน มีแม่พันธุ์หมูไม่ถึง 6,000 ตัว ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้เพียงร้อยละ 30 เท่านั้น ดังนั้นบริษัทมองว่าเป็นโอกาสที่ดีในการดำเนินธุรกิจ และในปี 2553 บริษัทจึงตัดสินใจดำเนินธุรกิจเลี้ยงหมูแม่พันธุ์ เพื่อผลิตลูกหมูป้อนเข้าตลาด โดยเบื้องต้นมีหมูแม่พันธุ์เพียง 1,200 ตัว และจากผลการดำเนินธุรกิจเห็นว่า ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากตลาด และยังมีความต้องการเติบโตต่อเนื่องบริษัทจึงได้ขยายแม่พันธุ์หมูเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันบริษัทมีแม่พันธุ์หมูจำนวน 4,500 ตัว และ พ่อพันธุ์หมูมากกว่า 50 ตัวโดยส่งขายลูกหมูน้อยออกสู่ตลาดได้มากกว่า 8,000 ตัวต่อเดือน

คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด หรือ APMLAO เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสร่วมทำงานกับ บริษัท ร่วมพัฒนากสิกรรม ขาออก-ขาเข้า จำกัดผู้เดียว หรือ UD Farm โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการนำจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ลาว โดย APMLAO มีหน้าที่จัดโครงสร้างทางธุรกิจ และทางด้านบัญชีให้เป็นไปตามหลักการและกฏเกณฑ์ ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถยื่นไฟลิ่ง (Filling) ในปลายปี 2559

โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปขยายธุรกิจ ในสปป ลาว ดังนั้นบริษัทะจึงจำเป็นต้องใช้แหล่งทุนที่มีต้นทุนทางการเงินที่มีศักยภาพเพื่อสามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมได้อย่างแข็งแกร่งและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ขณะที่ธุรกิจอาหารยังมีแนวโน้มเติบโตสูง เนื่องจากยังไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในสปป ลาว ดังนั้นเมื่อรวมกับประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบุคลากรที่แข็งแกร่งจะทำให้บริษัทก้าวขึ้นสู่ผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมทางด้านอาหารได้ในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด