ภาพข่าว: ต้อนรับ

อังคาร ๐๔ สิงหาคม ๒๐๑๕ ๑๑:๔๓
นายท่านวันคำ วอระวง ผู้อำนวยการใหญ่ ตลาดหลักทรัพย์ลาว ให้การต้อนรับ นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นางทิพย์สุดา ถาวรามร รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ CMA-GMS รุ่นที่ 1โดยมีนาย สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ชั้น 8 อาคารตลาดหลักทรัพย์ลาว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด