ภาพข่าว: มอบใบประกาศ

จันทร์ ๐๓ สิงหาคม ๒๐๑๕ ๑๒:๔๑
นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด (APMLAO) เข้าร่วมงานมอบใบประกาศวิชาชีพขั้นต้น (Certificated) สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรโครงการ “ 3rd Program - LAO Professional Investment Banking I (3rd Program-La.PIB I) โดยผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพดังกล่าว สามารถนำไปประกอบเป็นเอกสารในการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (License) จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ (สคคซ.) เพื่อทำงานด้านการเป็นนายหน้าซื้อขายแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ ในสปป ลาว และโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์ลาว บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด และคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด