ภาพข่าว: เข้าพบ

พฤหัส ๒๓ กรกฎาคม ๒๐๑๕ ๑๓:๔๒
นายสมโภชน์ อาหุนัย (คนที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) และนายอมร ทรัพย์ทวีกุล (คนที่ 2 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) เข้าพบท่านบุญอุ้ม สีวันเพ็ง ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว มหาชน เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเรื่องการดำเนินธุรกิจทางด้านพลังงาน โดยมีนายสุพล ค้าพลอยดี (คนที่ 1 จากขวา) รองผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด เข้าร่วมหารือในครั้งนี้ด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด