ทิสโก้ร่วมเปิดตัว “โครงการลงทุนสุนทาน” ครั้งแรกในไทย

พุธ ๒๒ กรกฎาคม ๒๐๑๕ ๑๗:๕๖
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป นำโดย อรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ (ที่ 4 จากขวา) และ อารยา ธีระโกเมน กรรมการอำนวยการ บลจ.ทิสโก้(ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ โดย ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ (ขวาสุด) และอีก 5 องค์กรธุรกิจชั้นนำ ได้แก่ บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์, ไมเนอร์ กรุ๊ป, แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์, น้ำตาลขอนแก่น และ นำสินประกันภัย เปิดตัว “โครงการลงทุนสุนทาน” (Philanthropic Investments) ซึ่งเป็นกองทุนสำหรับการลงทุนในรูปแบบ Philanthropic Investments กองแรกในไทย โดยกองทุนดังกล่าวจะเน้นลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านธรรมาภิบาล สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ กลุ่มทิสโก้ร่วมสนับสนุนเงินลงทุนตั้งต้นจำนวน 20 ล้านบาท โดยมี บลจ. ทิสโก้ เป็นผู้บริหารจัดการกองทุน ซึ่งจะนำดอกผลที่ได้รับจากการลงทุนไปช่วยเหลือและพัฒนาสังคมในแบบยั่งยืน งานจัดขึ้น ณ โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด