ภาพข่าว: WHA ควง HEMRAJ ตะลุยโรดโชว์ยุโรป

อังคาร ๑๔ กรกฎาคม ๒๐๑๕ ๑๓:๔๐
นายแพทย์สมยศ อนันตประยูร ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(กลางซ้าย) นางจรีพร อนันตประยูร กรรมการและกรรมการผู้จัดการ(ซ้าย) บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA พร้อมด้วย นายไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน (กลางขวา) บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด(มหาชน) หรือ HEMRAJ ร่วมด้วย นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเดินสายนำเสนอข้อมูลบริษัทฯ ให้แก่นักลงทุนเกือบ 30 สถาบัน ในแถบยุโรป ให้รับทราบถึงทิศทางและแผนการขยายการลงทุน ซึ่งได้รับการตอบรับและสนับสนุนอย่างดียิ่ง ในแผนธุรกิจ 5 ปีข้างหน้าของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งสอง ที่รวมกันเป็นบริษัทอันดับ 1 ทางด้านโลจิสติกส์และนิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด