ภาพข่าว: กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน EGATIF เทรดวันแรก

จันทร์ ๑๓ กรกฎาคม ๒๐๑๕ ๑๓:๕๑
นายคุรุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, นายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ, นายสุทธิพัฒน์ เสรีรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดวาณิชธนกิจและธุรกิจตลาดทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และนางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมงานพิธีเปิดซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ 'กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย' หรือ EGATIF โดยมี ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการ และนางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมแสดงความยินดี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด