สำเร็จสมบูรณ์แบบ.! ประชุมวิชาการทันต’58 ปิดท้ายจัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณฯ

อาทิตย์ ๑๒ กรกฎาคม ๒๐๑๕ ๒๑:๒๖
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมกับคณะกรรมการประสานงานทันตสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ คป.ทส.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทันตสาธารณสุข ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2558 ที่โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม จังหวัดนครพนม โดยวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 เป็นการนำเสนอผลงานวิชาการของทันตบุคลากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีพิธีเปิดในวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 โดย ทพ.สุธา เจียรมณีโชติ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานพิธี และพิธีมอบโล่ห์เกียรติยศ "บุคคลผู้สร้างชื่อเสียงให้กับวงการทันตสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" นางสาวไพวรรณ์ เหล่าวัฒนาถาวร นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ต่อด้วยพิธีมอบรางวัลทันตบุคลากรดีเด่น สาขาทันตแพทย์ดีเด่น สาขาทันตาภิบาลดีเด่น และสาขาผู้ช่วยทันตแพทย์/ ช่างทันตกรรมและลูกจ้าง พร้อมกับการบรรยายพิเศษ "ทิศทางการพัฒนาระบบทันตสุขภาพของประเทศไทย"
สำเร็จสมบูรณ์แบบ.! ประชุมวิชาการทันต58 ปิดท้ายจัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณฯ

ทพ.สมฤทธิ์ จิโรจน์วณิชชากร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี อาจารย์วศิน ปกป้อง ผู้กำกับภาพยนต์ Talk Show เรื่อง "สิ่งเล็ก ๆ ที่เรียกว่ารัก" ในช่วงบ่ายเป็นการบรรยาย เรื่อง "Tooth hypersensitivity and problem solving" เรื่อง อุดอย่างไรไม่ให้เสียวฟัน โดย อ.ทพ.ญ.ปิ่นพนา ทัพโยธา อาจารย์ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การบรรยายเรื่อง ความก้าวหน้าทางราชการในวิชาชีพทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์" โดย ทพ.ธรณินทร์ จรัสจรุงเกียรติ นายกทันตแพทยสภา การบรรยายเรื่อง "นโยบายการพัฒนาความก้าวหน้าของทันตาภิบาล" โดยนางสาวรัชนี ลิ้มสวัสดิ์ เลขานุการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย และการบรรยายเรื่อง "การใช้ฟลูออไรด์ในรูปแบบต่าง ๆ" โดย อ.ดร.ทพ.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยในช่วงเย็นวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เป็นการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์และแสดงมุทิตาจิต แด่บุคคลที่อุทิศตนในการปฏิบัติงานทันสาธารณสุขจวบจนเกษียณอายุราชการ

สำหรับวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 เป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติ "Ergonomic in dental practice" โดย ผศ.ดร.ยอดชาย บุญประกอบ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การเสวนา เรื่อง "Thai dental Safety goal & guideline version 2015" โดย ทพ.ชุมพล ชมะโชติ สถาบันธัญญารักษ์ กรมการแพทย์ ปิดท้ายด้วยการอภิปรายซักถามปัญหาทั่วไป โดย ทพ.สุรพล ตั้งสกุล ประธาน คป.ทส.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำเร็จสมบูรณ์แบบ.! ประชุมวิชาการทันต58 ปิดท้ายจัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด