ภาพข่าว: เปิดศูนย์ไปรษณีย์ไทยสาขาพาลาเดียม

ศุกร์ ๑๐ กรกฎาคม ๒๐๑๕ ๐๙:๕๒
ภาพข่าว: เปิดศูนย์ไปรษณีย์ไทยสาขาพาลาเดียม
สมรักษ์ เหมวิมล (3 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นประธานเปิดศูนย์ไปรษณีย์ไทยแห่งใหม่ ที่ศูนย์การค้าเดอะพาลาเดียม เวิลด์ ช้อปปิ้ง ประตูน้ำ โดยมีพัชราวดี วีรบวรพงศ์ (4 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้าเดอะพาลาเดียมฯ สุวพันธ์ วาดเขียน ธาดา นวเจริญ และพงศ์ศักดิ์ เวชชานุเคราะห์ ร่วมพิธีเปิด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด