ภาพข่าว: การบินไทยมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล

อังคาร ๐๗ กรกฎาคม ๒๐๑๕ ๑๗:๔๑
ภาพข่าว: การบินไทยมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล
นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) นำคณะสมาคมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และกลุ่ม Crew Unity บริษัท การบินไทยฯ ถวายเงินบริจาคจำนวน 938,148 บาท จากการตั้งจุดรับบริจาคของพนักงานการบินไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล ผ่านมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ในโครงการน้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อชาวเนปาล โดยมีพระศากยวงศ์วิสุทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ รับถวายเงินบริจาคในครั้งนี้ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด