ริเวอร์ซิตี้ร่วมกับนายกสมาคมเผยแพร่และส่งเสริมศิลปวัตถุคนใหม่ ผลักดันให้ศิลปวัตถุให้เป็นที่สนใจในวงกว้าง

จันทร์ ๐๖ กรกฎาคม ๒๐๑๕ ๑๐:๑๔
คุณสมศักดิ์ ทองอิน หรือที่รู้จักกันในนาม หมูลายคราม เตรียมรับตำแหน่งนายกสมาคมเผยแพร่และส่งเสริมศิลปวัตถุคนใหม่ จากประสบกาณ์การเป็นอุปนายกสมาคมเผยแพร่และส่งเสริมศิลปวัตถุมาร่วม 12 ปี โดยจะร่วมมือกับศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้จัดกิจกรรมการตลาดอย่างต่อเนื่องกระตุ้นให้เกิดความสนใจแก่ผู้รักงานศิลปวัตถุในวงกว้าง

การก้าวขึ้นตำแหน่งนายกสมาคมในครั้งนี้ จะเร่งดำเนินการใน 3 เรื่อง เรื่องแรก การพัฒนาสมาคมฯ โดยให้สมาชิก เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวัตถุให้มากขึ้น เรื่องที่สองร่วมกับ รีเวอร์ไซด์ อ๊อคชั่นเฮ้าส์ ที่จัดประมูลศิลปวัตถุทุกวันเสาร์ต้นเดือนซึ่งปกติทำอยู่แล้ว โดยจะเชิญชวนลูกค้าของสมาชิกและผู้ที่มีศิลปวัตถุชิ้นที่น่าสนใจนำสินค้าเข้าร่วมประมูลให้มากขึ้น เพราะมองว่าศิลปวัตถุเหล่านี้เป็นสมบัติที่มีค่าและควรมีการหมุนเวียนเพื่อให้นักสะสมผู้ลุ่มหลงได้เสพงานมากขึ้น และ เรื่องที่สาม จะร่วมกับฝ่ายการตลาดศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้จัด แสดงและบรรยายให้ความรู้ในด้านศิลปวัตถุแขนงต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาได้ง่ายขึ้น เนื่องจากสมาคมฯ มีผู้ทรงคุณวุฒิในแขนงต่างๆมากมาย และเชื่อว่าศิลปวัตถุ เป็นของมีค่าที่ชนรุ่นหลังจำเป็นต้องรักษาและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด