โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย และ อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส ร่วมลงนามจัดตั้งบริษัทฯ เพื่อขยายธุรกิจบริการสู่นิคมอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ

พุธ ๐๑ กรกฎาคม ๒๐๑๕ ๑๐:๕๖
บริษัท โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย ผู้ให้บริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยการบริหารจัดการแบบครบวงจรอันดับหนึ่งจากประเทศฝรั่งเศส และ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ผู้นำการพัฒนาและจัดการด้านนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย ได้ทำพิธีลงนามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นเพื่อจัดตั้ง บริษัท โซเด็กซ์โซ่ อมตะ เซอร์วิสเซส จำกัด เพื่อขยายธุรกิจจากความเชี่ยวชาญของทั้ง 2 บริษัท เพื่อรองรับความต้องการของบริษัทต่างๆ ที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานในนิคมฯ แบบบูรณาการ โดยให้บริการในสิ่งที่จำเป็น และสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย เพื่อความเป็นอยู่ของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งจัดกระบวนการทำงานให้ประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยสร้างความมั่นใจรวมทั้งผลักดันให้พนักงานมีคุณภาพเพื่อเป็นรากฐานที่ดีในการทำงาน

มร. อาร์โนด์ เบียเลคกิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย เปิดเผยว่า "สำหรับ โซเด็กซ์โซ่ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ให้บริการในกว่า 80 ประเทศทั่วโลก และเป็นบริษัทด้านการบริหารจัดการแบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดดเด่นในการบริการด้านการจัดการอาคาร การดูแลรักษาเครื่องมือ ด้านโภชนาการ บริการด้านการรักษาความปลอดภัย ความสะอาด และการดูแลปรับภูมิทัศน์ ซึ่งครอบคลุมธุรกิจที่หลากหลาย คือ โรงพยาบาล โรงแรม สถานศึกษา บริษัทเอกชน องค์กรนอกชายฝั่งและพื้นที่ และ อสังหาริมทรัพย์ มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด เพื่อขยายการให้บริการการจัดการแบบครบวงจรสู่ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ด้วยการดำเนินงานในหลากหลายประเทศทั่วโลกมากกว่า 25 ปี และในประเทศไทยมากว่า 10 ปี ได้ร่วมงานกับบริษัทชั้นนำมาแล้วมากมาย ดังนั้น โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย จึงมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของทีมงานเพื่อที่จะร่วมทำงานในการพัฒนา และเติบโตคู่กันไปกับนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อย่างเช่น นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ในครั้งนี้

สำหรับการจัดตั้ง บริษัท โซเด็กซ์โซ่ อมตะ เซอร์วิสเซส จำกัด ใช้ทุนในการจัดตั้งเพียง 5 ล้านบาท เพราะทรัพยากรในการลงทุนที่สำคัญคือ การเลือกเฟ้นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีคุณภาพ ให้บริการกับลูกค้า ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินการธุรกิจนี้ การบริการของ บริษัท โซเด็กซ์โซ่ อมตะ เซอร์วิสเซส จำกัด ถือว่าเป็นให้บริการแบบบูรณาการ หรือ One Stop Service ที่ลูกค้าสามารถใช้บริการจากบริษัทฯ ได้แบบครบวงจร ซึ่งบทบาทและหน้าที่ของ โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย ในสัญญาฉบับนี้ จะเป็นผู้ให้ให้บริการด้านการจัดการอาคาร ดูแลด้านอาหาร แม่บ้าน การรักษาความปลอดภัย การดูแลสวนและภูมิทัศน์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ให้มีประสิทธิภาพและนำผลสำเร็จไปยังลูกค้า เพื่อรับผลประโยชน์จากการใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น"

นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอร์เรชัน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "อมตะ เป็นผู้นำด้านการบริหารธุรกิจ และการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม มีความชำนาญด้านการวางแผน การพัฒนา การจัดการ และการทำการตลาดแบบบูรณาการ ปัจจุบันมีพนักงานทำงานทั้งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ เป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้น บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาการให้บริการเพื่อคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีกว่าของพนักงานในนิคมฯ กอร์ปกับ โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย เป็นผู้เชี่ยวชาญและได้สร้างความน่าเชื่อถือด้านการให้บริการในด้านนี้มาเป็นเวลานาน จึงได้เกิดแนวคิดของการทำงานร่วมกันเพื่อให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ปรับปรุงสภาพแวดล้อม เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน และนำไปสู่คุณภาพที่ดีกว่า"

นอกจากเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับพนักงานในนิคมฯ แล้ว บริษัท โซเด็กซ์โซ่ อมตะ เซอร์วิสเซส จำกัด ยังจัดตั้งขึ้นเพื่อขยายธุรกิจจากความเชี่ยวชาญของทั้ง 2 บริษัท คือ บริษัท โซเด็กซ์โซ่ ประเทศ และ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด เพื่อรองรับความต้องการของบริษัทต่างๆ ที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ทางด้านด้านการจัดการอาคาร อาหาร แม่บ้าน การรักษาความปลอดภัย การดูแลสวน และปรับภูมิทัศน์ โดยจะเป็นการให้บริการโดยยึด 5 ปัจจัยหลัก คือ เป็นการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว มีความน่าเชื่อถือ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ ให้บริการ 24 ชั่วโมง ตลอด 365 วัน และการให้บริการที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด