บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืน

อังคาร ๓๐ มิถุนายน ๒๐๑๕ ๑๗:๔๕
บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในความร่วมมือให้ความรู้เรื่องความยั่งยืนในโรงเรียนนำร่องภายใต้เครือข่ายโรงเรียนสะเต็มศึกษา นอกจากนี้ ทั้งสององค์กรยังได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนในครัวเรือนด้วยการจัดการแข่งขัน Thailand's Most Sustainable Family ครอบครัวไทย ใส่ใจความยั่งยืนบนเครือข่ายเฟซบุ๊ค

"ความร่วมมือกับเฮงเค็ลช่วยให้เราสามารถส่งเสริมการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการสะเต็มศึกษา และบูรณาการหัวข้อเกี่ยวกับความยั่งยืนเข้ากับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในกลุ่มผู้เรียนในช่วงประถมศึกษาตอนต้น เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นต่อไปในอนาคตได้ ในขณะเดียวกัน การแข่งขันครอบครัวไทยใส่ใจความยั่งยืน มีส่วนกระตุ้นให้สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของประเทศไทยในเรื่องความยั่งยืนอีกด้วย" ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สสวท. กล่าว

"เฮงเค็ลมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนช่วยในการส่งเสริมความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยร่วมมือกับ สสวท. เช่นเดียวกับทุกบริษัท พนักงานแต่ละคนสามารถที่จะมีส่วนในการช่วยให้เกิดความยั่งยืนในอนาคตผ่านพฤติกรรมของพวกเขาเอง วัตถุประสงค์ของเราคือการให้ความรู้กับเยาวชนและครอบครัวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันที่แม้จะดูว่าง่ายๆ แต่เป็นการช่วยรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมได้" พร้อมกันนี้เรายังมีความยินดีที่จะได้ร่วมพัฒนาทูตสะเต็ม โดยสนับสนุนให้ตัวแทนจาก เฮงเค็ล เข้าไปสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา ดร. ทิม เพทซินน่า ประธาน บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว

สสวท. ผู้รับผิดชอบในการพัฒนาหลักสูตรระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลิตสื่อการเรียนการสอน ควบคุมมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในประเทศไทย ตลอดจนพัฒนาทูตสะเต็ม สสวท. ภายใต้โครงการสะเต็มศึกษา เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าว สสวท. ยังได้ผลิตอีบุคซึ่งมีเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์สำหรับให้ความรู้กับนักเรียนไทยอีกด้วย

"เฮงเค็ลสนับสนุนให้พนักงานซึ่งผ่านการอบรมเพื่อเป็นทูตความยั่งยืนเข้าไปช่วยให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนว่าความยั่งยืนหมายถึงอะไร และเด็กๆ สามารถนำหลักประพฤติเพื่อความยั่งยืน ได้แก่ การลดการใช้ การใช้ซ้ำ และการนำกลับไปใช้ใหม่ (รีไซเคิล) ไปใช้ในครัวเรือนได้อย่างไร จนถึงวันนี้ผู้บริหารของเฮงเค็ลในประเทศไทยมากกว่า ร้อยละ 80 ผ่านการอบรมทูตความยั่งยืนของเฮงเค็ล และในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนที่ผ่านมาได้เข้าไปให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนดาราคามและโรงเรียนสายน้ำทิพย์ในกรุงเทพมหานคร จำนวนมากกว่า 150 คน โดยมีครูผู้สอนของทางโรงเรียนให้การสนับสนุน ในเดือนต่อไปทูตความยั่งยืนของเฮงเค็ลจะเข้าไปให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนอนุบาลพิบูลย์เวศม์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี และโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเพาต่อไป

หลังจากจบบทเรียน นักเรียนแต่ละคนจะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อยืนยันว่าพวกเขาได้เป็น "แชมป์เปี้ยนด้านความยั่งยืน" และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่านักเรียนมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เฮงเค็ลจึงได้กระตุ้นให้นักเรียนสร้างแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนให้เกิดขึ้นโดยการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปถ่ายทอดให้สมาชิกในครอบครัวและคนรอบข้างให้เลือกที่จะทำสิ่งที่จะก่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

การแข่งขันครอบครัวไทยใส่ใจความยั่งยืน ที่เปิดโอกาสให้ทุกครัวเรือนในประเทศไทยได้มีส่วนร่วม มี วัตถุประสงค์ที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับครอบครัวไทยในการรับเอาพฤติกรรมที่สร้างความยั่งยืนมาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยครอบครัวใดสามารถประหยัดการใช้พลังงานได้มากที่สุด โดยเปรียบเทียบใบเสร็จค่าไฟฟ้าและน้ำประปาระหว่างเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม พร้อมทั้งส่งรูปหรือคลิปวิดีโอเล่าเรื่องราวการประหยัดการใช้พลังงานได้ดีที่สุด ครอบครัวที่ได้รับการคัดเลือก (ผู้ใหญ่ 2 คน เด็ก 2 คน) จะได้รับรางวัลที่พักสามวันสองคืนที่โรงแรมบางกอก ทรี เฮาส์ ส่วนครอบครัวรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งและอันดับที่สองจะได้รับมอบประกาศนียบัตรยกย่องว่าเป็นครอบครัวไทยที่ใส่ใจในความยั่งยืน โดยการแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นโดยผ่านเฟซบุ๊ค เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม สิ้นสุดวันที่ 15 กันยายน นี้

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นครอบครัวไทยใส่ใจความยั่งยืน สามารถเข้าไปชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/ThailandMostSustainableFamily/

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด