ภาพข่าว: การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

จันทร์ ๒๙ มิถุนายน ๒๐๑๕ ๑๑:๕๐
รศ.นพ. สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นประธานเปิดการอบรมระยะสั้นเรื่อง "การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด หลักสูตรฟื้นฟู 10 วัน" โดยเชิญ อ.นพ. ประกาศิต จิรัปปภา พว. แม้นมนา จิระจรัส พว. สุวรรณี สิริเลิศตระกูล พว. สุวลักษณ์ วงศ์จรรโลงศีล และ พว. วรรณา คงวิเวกขจรกิจ มาเป็นวิทยากร ที่ห้องบอลรูม 1 โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อวันก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด