ภาพข่าว: สมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมสนับสนุนการจัดแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7

ศุกร์ ๒๖ มิถุนายน ๒๐๑๕ ๑๕:๕๙
พระพรหมมังคลาจารย์ ประธานมูลนิธิร่มฉัตร พร้อมด้วยนางบุษรา อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย (ที่ 3 จากซ้าย) ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ที่ 5 จากซ้าย)นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานพันธมิตร ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาเยาวชนระดับประถมศึกษาขึ้นไป ให้มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการการเงินส่วนบุคคล และการประกันชีวิต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด