ASEFAแต่งตั้งบล.ฟินันเซียไซรัสเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

ศุกร์ ๒๖ มิถุนายน ๒๐๑๕ ๑๑:๕๘
ASEFAแต่งตั้งบล.ฟินันเซียไซรัสเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
นายไพบูลย์ อังคณากรกุล (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) หรือ ASEFAผู้ประกอบธุรกิจผลิต จำหน่ายและติดตั้งผลิตภัณฑ์กระจายและส่งจ่ายไฟฟ้า สวิตช์บอร์ดไฟฟ้ารางและ บันไดพาดสายไฟฟ้า โคมไฟและระบบส่องสว่าง งานบริการวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง และงานบริการหลังการขายครบวงจร พร้อมด้วยนายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ (ขวา) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ภายหลังการแถลงข่าวความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในหมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร โดยบริษัทฯจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 150 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป 140 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจำนวน 10 ล้านหุ้น โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ได้นับหนึ่งไฟลิ่งแล้ว และคาดเข้าจดทะเบียนใน SETช่วงไตรมาส 3/2558 นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด