ภาพข่าว: “กรมชลประทาน” จัดงานเฉลิมพระเกียรติ “60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชลประทานทั่วไทย น้อมถวายพระพรชัยมงคล”

พุธ ๒๔ มิถุนายน ๒๐๑๕ ๑๕:๑๘
แถลงข่าวเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ ท่ามกลางสื่อมวลชนอย่างคับคั่ง กับงาน “ 60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชลประทานทั่วไทย น้อมถวายพระพรชัยมงคล” เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องKM สำนักงานชลประทานที่ 11 โดยมี คุณเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในงานแถลงข่าว โดยกล่าวถึงการจัดงาน “60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชลประทานทั่วไทย น้อมถวายพระพรชัยมงคล” ขึ้น เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา สำหรับการจัดงานครั้งนี้จะมีการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถและพระราชกรณียกิจที่พระองค์ได้ทรงสืบสานการทรงงานต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการชลประทานในทั่วทุกภาคของประเทศอย่างต่อเนื่อง แต่ละโครงการล้วนก่อเกิดประโยชน์ส่งผลทำให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ในการดำรงชีพ โดยในงานแถลงข่าวมีโชว์จากนักร้องสาว กระแต อาร์สยาม มาร่วมสร้างสีสันขับร้องเพลง “ส้มตำ” อันเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อีกด้วย
ภาพข่าว: กรมชลประทาน จัดงานเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชลประทานทั่วไทย น้อมถวายพระพรชัยมงคล

คนที่ 1 เรียงจากซ้าย นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 (ผส.ชป.11)

คนที่ 2 เรียงจากซ้าย นายประดับ กลัดเข็มเพชรตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา (ผส.วพ.)

คนที่ 3 เรียงจากซ้าย นายสัญชัย เกตุวรชัยตำแหน่ง รองอธิบดีกรมชลประทาน (รธส.)

คนที่ 4 เรียงจากซ้าย นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะตำแหน่ง อธิบดีกรมชลประทาน (อธช.)

คนที่ 5 เรียงจากซ้าย นายณรงค์ ลีนานนท์ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมชลประทาน (รธร.)

คนที่ 6 เรียงจากซ้าย นายมนัส กำเนิดมณีตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (ผส.บค.)

คนที่ 7 เรียงจากซ้าย กระแต อาร์สยามตำแหน่ง ดารานักร้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด