ภาพข่าว: ร่วมฉลองความสำเร็จจำหน่ายพันธบัตรสปป.ลาว

พุธ ๒๔ มิถุนายน ๒๐๑๕ ๑๔:๑๗
นายฤทธิกร ภูมิศักดิ์ รองอธิบดีสำนักบริหารหนี้ กระทรวงการเงิน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นายอดิศร สิงห์สัจจะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทวินไพน์ คอนซัลติ้ง จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้บริหารจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย และธนาคารธนชาต ร่วมฉลองความสำเร็จในการจำหน่ายพันธบัตรสกุลเงินบาท ครั้งที่ 4 ของกระทรวงการเงิน สปป.ลาว จำนวน 12,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.56% 4.32% และ 5.00% ซึ่งมียอดจองสูงกว่ายอดจำหน่ายถึง 1.5 เท่า เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ เพื่อนำไปพัฒนาเศรษฐกิจและประเทศรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด