ภาพข่าว: บ้านปูฯ จัดบรรยายพิเศษเรื่องการผลิตไฟฟ้าพลังงานถ่านหินด้วย เทคโนโลยีเปี่ยมประสิทธิภาพและลดการปล่อยก๊าซเสีย เพื่อเป็นแนวทางสำหรับประเทศไทยในอนาคต

พุธ ๒๔ มิถุนายน ๒๐๑๕ ๑๔:๑๑
เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานแห่งเอเชีย โดยนางสมฤดี ชัยมงคล (ขวาสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายชนินท์ ว่องกุศลกิจ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส จัดงานบรรยายพิเศษด้านพลังงาน 2015 Banpu Energy Conference เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าพลังงานถ่านหินที่มีประสิทธิภาพสูงและลดการปล่อยก๊าซเสีย พร้อมผลประโยชน์ที่เอื้อต่อประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียในการพัฒนาแผนงานด้านธุรกิจพลังงาน โดยได้รับเกียรติจากนายคุรุจิต นาครทรรพ (ที่ 5 จากซ้าย) ปลัดกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมบรรยาย อาทิ ดร. แอนดรูว์ มิเชอเนอร์(ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ศูนย์พลังงานถ่านหินสะอาด IEA จากประเทศอังกฤษ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมสุโขทัยถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ

บรรยายภาพ (จากซ้ายไปขวา)

1. นายวรวุฒิ ลีนานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน)

2. นายทวารัฐ สูตะบุตร รองปลัดกระทรวงพลังงาน

3. ดร.แอนดรูว์ มิเชอเนอร์ กรรมการผู้จัดการ ศูนย์พลังงานถ่านหินสะอาด IEA (IEA Clean Coal Center)

4. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน)

5. นายคุรุจิต นาครทรรพ ปลัดกระทรวงพลังงาน

6. มร. ฮาน พูมิน นักเศรษฐศาสตร์ด้านพลังงาน สถาบันวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สำหรับอาเซียน และเอเชียตะวันออก

7. มร. คาซูโนริ โอกาวา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการฝ่าย 2 แผนกการเงินด้านพลังงานและน้ำ ธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (เจบิค)

8. นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด