3 กลุ่มผู้นำเทคโนโลยี ยูไอเอช ,ทีซีซีที ,1-Net สิงคโปร์ พร้อมร่วมโครงการศูนย์ข้อมูล(data center)

พุธ ๒๔ มิถุนายน ๒๐๑๕ ๐๙:๓๑
3 ผู้นำเทคโนโลยีกลุ่มยูไอเอชผู้ให้บริการบรอดแบนด์ชั้นนำ ร่วมมือ ทีซีซี เทคโนโลยี ผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์รายใหญ่ และ 1-Net ผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ สิงคโปร์ ประกาศความพร้อมเข้าร่วมโครงการศูนย์ข้อมูล (Data Center) เพื่อสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล

นายวิชัย เบญจรงคกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด(ยูไอเอช) กล่าวว่า กลุ่ม ยูไอเอช ได้ร่วมมือกับ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีที) และ บริษัท1- Net สิงคโปร์ พีทีอี,จำกัด ผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์รายใหญ่จากสิงคโปร์ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าร่วมโครงการศูนย์ข้อมูล (Data Center) ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการ โดยทั้ง 3 บริษัท ได้ร่วมกันยื่นเอกสารแสดงความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการไปที่สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) หรือ EGA แล้ว

สำหรับความร่วมมือของทั้ง 3 บริษัทในครั้งนี้เป็นการผสานจุดแข็งของแต่ละแห่งเข้าด้วยกัน เพื่อให้บริการด้าต้าเซ็นเตอร์ในระดับพรีเมียม เนื่องจากสามารถให้บริการในลักษณะ วัน สต็อป โซลูชั่น ในส่วนจุดแข็งของยูไอเอชเอง เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายบรอดแบนด์ รายใหญ่ของประเทศ ที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี ให้บริการทั้งในและต่างประเทศ ล่าสุดเปิดให้บริการคลาวด์ เน็กซ์เจน อย่างครบวงจร

นายวิชัย กล่าวว่า โครงการศูนย์ข้อมูลนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งจะทำให้เกิดการผลักดันให้เกิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ตลอดจนนำแพลตฟอร์มใหม่ๆ มาใช้ทั้งภาครัฐ และภาคธุรกิจไทย ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพในการแข่งขันของประเทศไทย สามารถแข่งขันกับตลาดในต่างประเทศได้

ขณะเดียวกัน ข้อดีของการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการ สร้างงาน และสร้างโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่นธุรกิจให้บริการเครือข่าย รวมถึงการปฏิรูป จัดระบบการเก็บข้อมูลขององค์กรรัฐ และเอกชนขนาดใหญ่ ซึ่งในฐานะภาคเอกชนที่มีประสบการณ์ และศักยภาพความพร้อมในการให้บริการจึงมีความสนใจที่จะเป็นส่วนสำคัญในการปฏิรูปจัดระเบียบข้อมูลของประเทศ

“ถึงเวลาแล้วที่องค์กรทุกแห่งจะให้ความสำคัญกับการนำดิจิทัลมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และก้าวสู่การเป็นผู้นำอาเซียนในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งจะทำให้ไทยก้าวสู่การเป็นผู้นำบริการดาต้า เซ็นเตอร์ ในอาเซียนด้วยเช่นกัน” นายวิชัย กล่าว

นายปณต สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด ผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ กล่าวว่า ทีซีซีที มีความพร้อมขับเคลื่อนประเทศชาติตามนโยบายรัฐในฐานะเป็นผู้นำในการให้บริการศูนย์ข้อมูลเชิงพาณิชย์ (Commercial Data Center) ซึ่งทีซีซี เทคโนโลยี ให้บริการเป็นทั้งศูนย์ข้อมูลหลักและศูนย์ข้อมูลสำรองที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

ความร่วมมือระหว่าง ทีซีซีที ยูไอเอช และ 1-Net จะช่วยขยายฐานลูกค้าให้กับ TCCT โดยฐานลูกค้าของ ทีซีซีทีในปัจจุบัน ประกอบด้วยธุรกิจสารสนเทศ ธุรกิจสื่อสาร โทรคมนาคม สถาบันการเงิน ประกันชีวิต ประกันภัย โรงพยาบาล ตลอดจนธุรกิจสื่อ โดยเป็นฐานลูกค้าทั้งภายในประเทศและบริษัทข้ามชาติ นอกจากนั้นบริษัทยังจะได้ขยายฐานลูกค้ารวมถึงองค์กรภาครัฐบาลอีกด้วย

”บริษัทมีเป้าหมายคือการเป็นศูนย์กลางหรือ Hub ของศูนย์ข้อมูลและการเชื่อมต่อในระดับภูมิภาค (Regional Hub of Data Centers and Connectivity) ในอนาคต ทีซีซีที มีแผนขยายศูนย์ ข้อมูล รวมถึงการเชื่อมโยงศูนย์ด้วยเครือข่ายการเชื่อมต่อแบบใยแก้วนำแสงกับพันธมิตรทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค ทีซีซีทีเล็งเห็นความต้องการของตลาดและธุรกิจประกอบการในความจำเป็นต้องใช้ศูนย์ข้อมูลและการเชื่อมต่อ เราจึงพร้อมให้ความร่วมมือกับพันธมิตรทั้ง UIH และ 1-Net โดยใช้ความชำนาญในการให้บริการกว่าทศวรรษของ ทีซีซีที ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการสร้างจุดแข็งที่ครบถ้วนและ นำไปสู่นวัตกรรมระบบบริหารจัดการดาต้าเซ็นเตอร์สมัยใหม่และเพิ่มความพร้อมให้กับประเทศไทยก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิตอลและแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ไร้พรมแดนได้อย่างสมบูรณ์” นายปณตกล่าว

บริษัท 1-Net สิงคโปร์ พีทีอี จำกัด เป็นผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลที่มีประสบการณ์กว่า 16 ปีในการบริหารและการให้บริการศูนย์ข้อมูล ล่าสุด 1-Net ได้เปิดตัว 1-Net North ซึ่งจะได้รับมาตรฐาน Tier III ในเรื่องการวางแผนออกแบบและการก่อสร้างโดยสถาบัน Uptime Institute นาย หว่อง กา วิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท 1-Net สิงคโปร์ พีทีอี จำกัด กล่าวว่า “เรายินดีที่ได้ร่วมงานกับ TCCT และ UIH ในประเทศไทยโดยประสานจุดแข็งของแต่ละฝ่ายเข้าด้วยกันเพื่อให้ตรงกับความต้องการของรัฐบาลของประเทศไทย ในฐานะหนึ่งในผู้บุกเบิกการให้บริการศูนย์ข้อมูลในสิงคโปร์ เรามีประสบการณ์หลายปีในการออกแบบและบริการจัดการศูนย์ข้อมูลที่รองรับด้วยระบบหลังวิกฤติ (Mission Critical) ความชำนาญด้านการบริหารจัดการของเราจะทำให้การร่วมธุรกิจนี้ถือกำเนิดศูนย์ข้อมูลสำหรับรัฐบาลไทยได้”

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด