ราชภัฏโคราช รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

จันทร์ ๒๒ มิถุนายน ๒๐๑๕ ๑๗:๐๙
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์) และโครงการการศึกษาเพื่อปวงชน (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) โดยมีกำหนดการรับสมัคร ดังนี้

- วันที่ 15-26 มิถุนายน 2558 รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.entrance.nrru.ac.th

- วันที่ 22-29 มิถุนายน 2558 ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา

- วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบ และประกาศปิดสาขาวิชาที่มีผู้สมัครต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ด้านข้างอาคาร 9 หรือที่เว็บไซต์ www.entrance.nrru.ac.th

- วันที่ 5 กรกฎาคม 2558 สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์ สอบวัดทักษะ) ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

- วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ด้านข้างอาคาร 9 หรือที่เว็บไซต์ www.entrance.nrru.ac.th

- วันที่ 26 กรกฎาคม 2558 รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.entrance.nrru.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1550, 1512, 1559

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด