ภาพข่าว: ผู้ลงทุนร่วมฟังข้อมูล EGATIF กองทุนโครงสร้างพื้นฐานคับคั่ง

พฤหัส ๑๑ มิถุนายน ๒๐๑๕ ๐๘:๕๕
เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. อรรถพงศ์ พรธิติ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายวาณิชธนกิจกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ธ.ไทยพาณิชย์ และชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ. กรุงไทย ร่วมเปิดกิจกรรมการนำเสนอข้อมูล “กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGATIF)” ซึ่งเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกองแรกของประเทศไทยที่สนับสนุนโดยรัฐวิสาหกิจ พร้อมให้ข้อมูลถึงการใช้ประโยชน์จากตลาดทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ ผู้ลงทุนจะได้ร่วมลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด