ธีรพงศ์ จันศิริ บอสใหญ่ ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป ได้รับรางวัล “2015 Person of the Year” ติดต่อกันเป็นปีที่สอง จาก Intrafish ผู้มีอิทธิพลในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแห่งปี

อังคาร ๐๙ มิถุนายน ๒๐๑๕ ๑๑:๐๔
เมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยน ได้รับรางวัล “2015 Person of the Year” ที่จัดขึ้นโดย IntraFish Media รางวัลนี้มอบให้กับผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ มีวิสัยทัศน์ในการบริหารองค์กรอย่างก้าวไกล มีความเป็นผู้นำที่จะพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ เพื่อสร้างการเติบโตในการขยานธุรกิจอย่างยั่งยืนภายในองค์กร โดยคุณธีรพงศ์ ได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยในครั้งแรกได้รับรางวัล “Person of the Year” ในปี 2012 ซึ่งนับว่าเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความความมุมานะ การบริหารธุรกิจด้วยกลยุทธ์ที่จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน รวมทั้งผลงานการเข้าควบรวมกิจการเพื่อหาตลาดใหม่ๆ ในการขยายอาณาจักรธุรกิจให้มากขึ้น ภายใต้การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ต้องนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อผู้บริโภค พร้อมทั้งต้องสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและมีแผนการดำเนินงานในทุกสถานการณ์ของตลาดโลก รวมถึงความตระหนักต่อการบริหารความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอาหารทะเล

IntraFish Media หนึ่งในสื่อที่ทรงอิทธิพลของโลกที่นำเสนอข่าวสารและบทวิเคราะห์ด้านอุตสาหกรรมอาหารทะเลของโลก ทั้งในด้านข้อมูลด้านอาหาร และการวิจัย และรวบรวมสุดยอดผู้บริหาร

นักลงทุนในด้านอุตสาหกรรมอาหารทะเล เวทีการพูดคุย และเรื่องราวที่เกิดขึ้นของแต่ละบริษัท ในเว็ปไซต์ IntraFish.com อุตสาหกรรมอาหารทะเลนานาชาติ ฟาร์มเลี้ยงปลานานาชาติ ข่าวที่เกี่ยวข้องกับการประมงนานาชาติ และข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด