กบง. คงราคาขายปลีกก๊าซ LPG เดือน มิ.ย. อยู่ที่ 23.96 บาท/กก.

จันทร์ ๐๘ มิถุนายน ๒๐๑๕ ๑๓:๒๓
คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติคงราคาขายปลีกก๊าซ LPG เดือนมิถุนายน 2558 ไว้ที่ 23.96 บาท/กก.

วันนี้ (8 มิถุนายน 2558) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ซึ่งมีดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธาน ได้พิจารณาโครงสร้างราคาก๊าซ LPG เดือนมิถุนายน 2558ตามแนวโน้มสถานการณ์ราคาก๊าซ LPG ตลาดโลก (CP) ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 49 เหรียญสหรัฐ/ตัน โดยปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน 50 เหรียญสหรัฐ/ตัน ส่งผลให้ราคา ณ โรงกลั่นซึ่งเป็นราคาซื้อตั้งต้นของก๊าซ LPG โดยใช้ต้นทุนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักจากแหล่งผลิตและแหล่งจัดหา (โรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน้ำมัน และการนำเข้า) ปรับลดลง 0.32 บาท/กก. แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาไม่มาก ซึ่งหากปรับลดก็อาจไม่ส่งผลต่อราคาขายปลีกก๊าซ LPG ที่อาจเพิ่มขึ้น ดังนั้น ที่ประชุมฯ จึงเห็นควรนำเงินเข้ากองทุนน้ำมันฯ ในส่วนของก๊าซ LPG เพื่อสำรองไว้ใช้บริหารราคาขายปลีกก๊าซ LPG ในอนาคต เมื่อต้นทุนในการจัดหาก๊าซ LPG เพิ่มมากขึ้น โดยให้คงราคาขายปลีกก๊าซ LPG เดือนมิถุนายน 2558 คงเดิมเท่ากับเดือนพฤษภาคม ที่ 23.96 บาท/กก. และปรับเพิ่มอัตราเงินเก็บเข้ากองทุนของก๊าซ LPG ขึ้น 0.32 บาท/กก. จาก 0.63 บาท/กก. เป็น 0.95 บาท/กก. โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะทำให้กองทุนน้ำมันฯ ในส่วนของก๊าซ LPG มีรายรับ เพิ่มขึ้นจาก 112ล้านบาท/เดือน เป็น 330 ล้านบาท/เดือน จากการปรับโครงสร้างราคาก๊าซ LPGที่ผ่านมา ทำให้มีการผลิตก๊าซ LPG ในประเทศสูงขึ้น และมีการนำเข้าลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จากเดิมปริมาณนำเข้าเฉลี่ยปี 2557 อยู่ที่ 182 พันตัน/เดือน ในเดือนธันวาคม 2557 ลดลงเหลือเพียง 90 พันตัน/เดือน ในเดือนมิถุนายน 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด