ภาพข่าว: ปกป้องเยาวชนไทยห่างไกลบุหรี่

ศุกร์ ๐๕ มิถุนายน ๒๐๑๕ ๑๑:๕๗
ดร. วรานิษฐ์ ลำใย หัวหน้าโครงการสนับสนุนกิจกรรมสร้างกระแส แสดงจุดยืนหนุนพ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนไทย ร่วมกับ ผศ.ดร.พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมรณรงค์ปกป้องเยาวชนไทยห่างไกลบุหรี่ โดยมีภาคีเครือข่ายยุวทัศน์กรุงเทพมหานครและคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมงาน ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การค้าสุพรีมคอมเพล็กซ์ เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด