มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

พฤหัส ๐๔ มิถุนายน ๒๐๑๕ ๑๒:๒๖
มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการอุปสมบทหมู่สมาชิกสายใจไทยและบุตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา โดยมีพลโทนายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ กรรมการบริหารมูลนิธิสายใจไทยฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 เวลา 08.00 นาฬิกา ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด