ชมรมนักธุรกิจคาทอลิกจัดงานประชุมระดับเอเชีย “Cure Our World"

พฤหัส ๐๔ มิถุนายน ๒๐๑๕ ๑๒:๒๔
เมื่อเร็วๆ นี้ ชมรมนักธุรกิจคาทอลิก แห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมระดับเอเชีย โดยมี ฯพณฯ พระคาร์ดินัล ปีเตอร์ เค เอ เทิร์กสัน (นั่งที่ 4 จากขวา) เป็นประธานและผู้บรรยายภายใต้หัวข้อ "กระแสเรียกผู้นำนักธุรกิจคาทอลิก สู่การประกาศข่าวดีขึ้นใหม่ : Cure Our World" และ นายเกริกไกร จิระแพทย์ (นั่งที่ 3 จากขวา) คณะกรรมการสมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวเปิดประชุม ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการพบปะพูดคุยและเพื่อให้นักธุรกิจได้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรและสร้างผลผลิตที่ดีมีประโยชน์ ด้วยการบริหารจัดการที่ดีมีคุณธรรม สร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์และความดีส่วนรวม โดยมีคนเป็นศูนย์กลางและเน้นให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลคนยากจนเป็นหลัก ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โรงแรมอโนมา โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ และคณะองค์กรคาทอลิก กรรมการชมรมนักธุรกิจคาทอลิก และผู้นำนักธุรกิจที่มีธรรมาภิบาล นอกจากนี้ยังมีผู้นำศาสนาคริสต์โรมันคาทอลิก พระคาร์ดินัล และมุขนายกทั้ง 10 สังฆมณฑลทั่วประเทศไทยเดินทางมาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด