ภาพข่าว: ร่วมลงนามก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 500/230 kV สถานีไฟฟ้าอยุธยา 4 และก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 230 kV สถานีไฟฟ้าสีคิ้ว 2 (ส่วนต่อขยาย)

อังคาร ๒๖ พฤษภาคม ๒๐๑๕ ๑๕:๐๖
คุณสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (EGAT) พร้อมด้วย Mr Junichiro Nakatsuka General Manager, Power System International Department, New Energy & Power General Division, MITSUBISHI CORPORATION และ คุณพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. เด็มโก้ (DEMCO) ในนาม “The Consortium of Mitsubishi Corporation and DEMCO Public Company Limited “ ร่วมลงนามในสัญญาก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า500/230 kV สถานีไฟฟ้าอยุธยา 4 และก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 230 kV สถานีไฟฟ้าสีคิ้ว 2 (ส่วนต่อขยาย) จ.พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดนครราชสีมา มูลค่าลงทุน 1,077.13 ล้านบาท โดย DEMCO ได้รับงานมูลค่า 698 ล้านบาท ซึ่งกำหนดงานแล้วเสร็จทั้งโครงการภายในเดือนมีนาคม ปี 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด