ภาพข่าว: กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) มอบเงินบริจาค ส่งน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล

พุธ ๒๐ พฤษภาคม ๒๐๑๕ ๑๒:๕๙
นายเทียนชัย จูพัฒนกุล ผู้จัดการทั่วไป ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม ตัวแทนบริษัทฯ และคณะทีมงาน มอบเงินบริจาคของผู้บริหารและพนักงาน จำนวน 184,800 บาท ผ่านหม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เพื่อส่งน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล
ภาพข่าว: กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) มอบเงินบริจาค ส่งน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด