สหวิริยาสนับสนุนกลุ่มเยาวชนบางสะพานอาสา ระดมทุนมอบช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาลผ่านองค์การยูนิเซฟ

จันทร์ ๑๘ พฤษภาคม ๒๐๑๕ ๐๙:๐๓
กลุ่มเยาวชนบางสะพานอาสา โดยการสนับสนุนจากเครือสหวิริยา มอบเงินรายได้จากการผลิตเสื้อที่ระลึก PRAY FOR NEPAL ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวประเทศเนปาล ผ่านองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้ โครงการเยาวชนอาสา ปันน้ำใจสู่สังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังการมีจิตสาธารณะควบคู่กับการเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนบางสะพานได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลสิ่งเสพติด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด