ภาพข่าว: กุลธร ครอบรอบ 50 ปี ทริปนี้ พาน้อง ท่อง ซาฟารีเวิลด์

พุธ ๑๓ พฤษภาคม ๒๐๑๕ ๑๔:๐๒
ในโอกาสที่บริษัทกุลธร จำกัด ครบรอบ 50 ปี นางสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกรรมการบริหาร ได้ จัดกิจกรรม CSR “ครบรอบ 50 ปี ทริปนี้ เพื่อน้อง พาท่องซาฟารี” โดยมีศาสตราจารย์ นพ.อิศรางค์ นุชประยูร นำเด็กจากมูลนิธิสายธารแห่งความหวัง “Wishing Well ” มาเปิดโลกทัศน์ สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน ท่องสวนสัตว์ซาฟารีเพื่อสานฝันและเติมเต็ม คุณภาพชีวิตของเด็ก ณ สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด