ภาพข่าว: ไทยพาณิชย์มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล

ศุกร์ ๐๘ พฤษภาคม ๒๐๑๕ ๑๘:๑๖
ภาพข่าว: ไทยพาณิชย์มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการ สภากาชาดไทย รับมอบเงินบริจาคจากธนาคารไทยพาณิชย์ โดยมี นายญนน์ โภคทรัพย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้แทนธนาคารมอบเงิน จำนวน 25.3 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินจากลูกค้า ประชาชนที่ร่วมบริจาคผ่านบัญชีมูลนิธิสยามกัมมาจล-ไทยพาณิชย์เพื่อผู้ประสบภัย จำนวน 22.3 ล้านบาท และธนาคารร่วมบริจาคสมทบอีก 3 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาลโดยมีคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิก สภากาชาดไทย และ ม.ร.ว.ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ ร่วมเป็นเกียรติ ณ สภากาชาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด