ภาพข่าว: SPU : อธิการบดี ม.ศรีปทุม ให้สัมภาษณ์สด สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT, ช่อง 11) ในรายการ “พระสงฆ์ไทยช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล” พร้อมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ จำนวน 1,659,420 บาท

ศุกร์ ๐๘ พฤษภาคม ๒๐๑๕ ๑๓:๑๔
ภาพข่าว: SPU : อธิการบดี ม.ศรีปทุม ให้สัมภาษณ์สด สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT, ช่อง 11) ในรายการ พระสงฆ์ไทยช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล พร้อมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ จำนวน 1,659,420 บาท
ดร. รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้สัมภาษณ์สด เชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือชาวเนปาลที่ประสพภัยแผ่นดินไหว ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT, ช่อง 11) เวลา 21.30 - 24 .00 น. เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมาในรายการ “พระสงฆ์ไทยช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล” และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มอบเงินบริจาคจำนวน 1,659,420 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบบาท)ด้วย ***สำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาจะร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในครั้งนี้ ท่านสามารถที่จะร่วมบริจาคได้ที่ 1. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร 2. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาวงเวียนโอเดี้ยน ชื่อบัญชี NANGUDNUN เลขที่บัญชี 179-2-04684-7 3. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย, วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ 4. เจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 089-666-4344, 090-424-0444

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด