ภาพข่าว: ท่องเที่ยววิถีไทย

พฤหัส ๐๗ พฤษภาคม ๒๐๑๕ ๑๑:๕๓
รศ.ดร.ชวนี ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(กก.) เป็นประธานเปิดงานประชุมทางวิชาการเรื่อง “ท่องเที่ยววิถีไทย” ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการ สาขาเศรษฐศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ร่วมงาน ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด