ภาพข่าว: เครือคาโอ ประเทศไทย มอบผลิตภัณฑ์ฯ ให้กับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จ.ลำพูน

พฤหัส ๐๗ พฤษภาคม ๒๐๑๕ ๑๑:๔๕
ภาพข่าว: เครือคาโอ ประเทศไทย มอบผลิตภัณฑ์ฯ ให้กับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จ.ลำพูน
เครือคาโอ ประเทศไทย โดยฝ่ายสื่อสารองค์กรและสำนักงานขายเชียงใหม่ เป็นผู้แทนนำผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัยลอริเอะ และแชมพูสระผมแฟซ่า มูลค่า 140,000.- บาท มอบให้กับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จังหวัดลำพูน โดยได้รับเกียรติจาก นายเกษม ตรีอินทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา เป็นโรงเรียนหญิงล้วน โดยเด็กนักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กกำพร้าและด้อยโอกาส วัตถุประสงค์ของโรงเรียนฯ เพื่อต้องการให้เด็กนักเรียนได้รับการศึกษามากที่สุดเพื่อให้พึ่งพาตนเองได้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด