ภาพข่าว: บมจ.ทรีนีตี้ วัฒนา จัดประชุมผู้ถือหุ้น

พฤหัส ๐๗ พฤษภาคม ๒๐๑๕ ๑๑:๒๖
คุณศิรินทร์ นิมมานเหมินท์ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการบมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา ผู้มีส่วนร่วมผลักดัน ให้บริษัทได้รับรางวัล Investor 's Choice จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในการได้รับ 100 คะแนนเต็ม จากการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตลอด 6 ปีเต็ม ถ่ายรูปร่วมกัน ในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13 ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด