ภาพข่าว: กฟผ. ระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน EAGTIF

พฤหัส ๐๗ พฤษภาคม ๒๐๑๕ ๑๑:๐๘
นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายอาทิตย์ นันทวิทยา (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และนางชวินดา หาญรัตนกูล (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมให้ข้อมูลในงานแถลงข่าวการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน EGATIF ซึ่งเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกองแรกในประเทศไทยที่ออกโดยหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของไทย เพื่อเข้าลงทุนในสิทธิรายได้ค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 เป็นระยะเวลา 20 ปี ซึ่งมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วและจ่ายเงินอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยมีนางเกศรา?มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เกียรติร่วมงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด