ภาพข่าว: ผู้ถือหุ้น WHA ไฟเขียว แตกพาร์ จาก1 บาท เป็น0.10 สตางค์

พฤหัส ๓๐ เมษายน ๒๐๑๕ ๑๒:๐๔
นายแพทย์สมยศ อนันตประยูร ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลาง) นางจรีพร อนันตประยูร กรรมการและกรรมการผู้จัดการ (กลางซ้าย) พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1 ประจำปี 2558 โดยผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯจากเดิม มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 10 สตางค์ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเสริมสภาพคล่องในหุ้นของบริษัทฯ ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด