มท.1 เชิญชวนประชาชนบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล เน้นเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีพของผู้ประสบภัยและสะดวกต่อการขนส่ง

พุธ ๒๙ เมษายน ๒๐๑๕ ๑๑:๐๗
กระทรวงมหาดไทยตั้งศูนย์รับบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย โดยสิ่งของที่บริจาคควรมีความเหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีพของผู้ประสบภัย และมีความสะดวกต่อการขนส่งทางเครื่องบิน พร้อมเตือนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างให้โอนเงินเข้าบัญชี โดยเด็ดขาดเพื่อให้สิ่งของจากน้ำใจคนไทยส่งถึงผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดเหตุแผ่นดินไหว ขนาด 7.8 ริกเตอร์ ที่ประเทศเนปาล ทำให้อาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหาย มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก กระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนประชาชนรวมพลังแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล โดยสามารถบริจาคเงินและสิ่งของได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ และศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ สิ่งของที่บริจาคควรมีความเหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีพของผู้ประสบภัย และมีความสะดวกต่อการขนส่ง โดยเป็นของใหม่ ไม่ผ่านการใช้งาน และสามารถบรรจุ หีบห่อเพื่อสะดวกต่อการขนส่งทางเครื่องบิน หากเป็นอาหารแห้งควรเลือกให้เหมาะสมกับความเชื่อทางศาสนาของชาวเนปาล ซึ่งส่วนใหญ่ นับถือศาสนาฮินดู ไม่บริโภคเนื้อวัว เพื่อให้สิ่งของจากน้ำใจคนไทยส่งถึงผู้ประสบภัยและเกิดประโยชน์มากที่สุด สำหรับการบริจาคเงินช่วยเหลือ ควรตรวจสอบเลขที่บัญชีให้ถูกต้องก่อนโอนเงิน เพื่อป้องกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างสถานการณ์โดยมิชอบ ท้ายนี้ ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยรวมพลังแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล โดยสามารถบริจาคเงินและสิ่งของได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ และศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะได้รวบรวมและประสานนำส่งให้ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาลต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด