“ทรีนีตี้ วัฒนา” เตรียมฉลองครบรอบ 14 ปี

อังคาร ๒๑ เมษายน ๒๐๑๕ ๑๔:๕๗
ชาญชัย กงทองลักษณ์” แม่ทัพใหญ่จาก บมจ.ทรีนีตี้ วัฒนา ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่มุ่งมั่นส่งมอบผลตอบแทนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทดีกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด พร้อมเชิญชวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 เพื่อพิจารณาวาระจ่ายเงินปันผลในรูปแบบหุ้นปันผล 0.63 บาทต่อหุ้น ในอัตรา 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ และในรูปแบบเงินปันผลในอัตรา 0.07 บาทต่อหุ้น ซึ่งมีผลทำให้เงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2557 ทั้งปีอยู่ที่ 0.95 บาทต่อหุ้น คิดเป็น Dividend yield 13.57% ซึ่งนับเป็นการจ่ายปันผลที่สูงที่สุดในรอบ 5 ปี นอกจากนี้ ยังมีวาระการเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจของบริษัท โดยกำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมาณทอง ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซต์ นะจ๊ะ!!

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด