ภาพข่าว: 12 บรรทัด 60 พรรษา แด่เจ้าฟ้าจักรี

พฤหัส ๑๖ เมษายน ๒๐๑๕ ๑๖:๒๑
แมทธิว เรโนลด์ (คนที่ 5 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงพระชนมายุครบ 60 พรรษา ด้วยงานนิทรรศการหนังสือ “12 บรรทัด 60 พรรษา แด่เจ้าฟ้าจักรี” จัดพิมพ์เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย โดยศิลปินแห่งชาติสาขาต่าง ๆ อาทิ อาจารย์ประภัสสร เสวิกุล (คนที่ 3 จากขวา) ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ อาจารย์ชูศักดิ์ วิษณุคำรณ (คนที่ 4 จากซ้าย) ศิลปินผู้วาดภาพปก และงานนิทรรศการภาพเขียน “สีสันบันทึก ซึ่งนำผลงานกว่า 100 ชิ้น ทั้งสีน้ำ สีอะคิลิค และสีน้ำมัน พร้อมด้วยนักเขียนและพสกนิกรทุกหมูู่เหล่าร่วมใจถวายพระพร ณ บริเวณล็อบบี้ชั้น 1- 2 ของโรงแรม โดยรายได้ 30% มอบให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา
ภาพข่าว: 12 บรรทัด 60 พรรษา แด่เจ้าฟ้าจักรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด