เศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนาชุดปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ "การพัฒนาที่ยั่งยืน: จากแนวคิดอาจารย์ป๋วย สู่ประสบการณ์ภาคธุรกิจ"

พฤหัส ๑๖ เมษายน ๒๐๑๕ ๑๑:๒๓
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความยินดีขอเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาชุดปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ "การพัฒนาที่ยั่งยืน: จากแนวคิดอาจารย์ป๋วย สู่ประสบการณ์ภาคธุรกิจ"

โดยปาฐกคือคุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และนายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์

ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 13.30-15.30 น.

ทั้งนี้คณะเศรษฐศาสตร์จะจัดงานสัมมนาชุดปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 10 ครั้ง ในระยะเวลาทุกๆเดือนตั้งแต่เมษายน 2558 ถึง มีนาคม 2559 ซึ่งจะเป็นวาระชาตกาล 100 ปี ป๋วย อึ้งภากรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด