ภาพข่าว: กระทรวงการคลังตรวจราชการ จ.มุกดาหาร

พฤหัส ๐๙ เมษายน ๒๐๑๕ ๑๗:๐๙
ภาพข่าว: กระทรวงการคลังตรวจราชการ จ.มุกดาหาร
นายราฆพ ศรีศุภอรรถ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจเยี่ยมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข ณ จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด