ภาพข่าว: “ WHA ” ให้การต้อนรับ CMA GMS

พฤหัส ๐๙ เมษายน ๒๐๑๕ ๑๔:๕๙
นายแพทย์สมยศ อนันตประยูร ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลางขวา) นางจรีพร อนันตประยูร กรรมการและกรรมการผู้จัดการ (กลางซ้าย) บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA ให้การต้อนรับ คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กลาง) รวมถึง คณะสถาบันวิทยาการตลาดทุน หรือ วตท. (Capital Market Academy : CMA ) และ คณะผู้บริหารตลาดทุนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (CMA GMS) ที่เข้าเยี่ยมชมศูนย์กระจายสินค้า ศรีเพชร บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด