ภาพข่าว: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำเยาวชนที่ร่วมในโครงการ“เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมใจคืนความสุขสู่ชายแดนใต้” รุ่นที่ ๒ และรุ่นที่ ๓ ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พุธ ๐๘ เมษายน ๒๐๑๕ ๑๔:๔๔
ภาพข่าว: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำเยาวชนที่ร่วมในโครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมใจคืนความสุขสู่ชายแดนใต้ รุ่นที่ ๒ และรุ่นที่ ๓ ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมใจคืนความสุขสู่ชายแดนใต้” รุ่นที่ ๒ และรุ่นที่ ๓ พร้อมทั้งนำเยาวชนที่ร่วมในโครงการร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ณ อาคารศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด